Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

Výhody členstva

Združenie zlievarní a kováční Slovenska umožňuje svojim členom:

 • získavať informácie o obchodných príležitostiach, obchodných kontaktoch a iných podnikateľských aktivitách;
 • získavať aktuálne informácie o cenách vstupných materiálov a surovín;
 • získavať prehľad z oblasti zlievarenskej a kovárenskej výroby v zahraničí;
 • efektívnejšie zvyšovať svoju konkurencieschopnosť;
 • ovplyvňovať legislatívny proces a tvorbu zákonov;
 • ovplyvňovať enviromentálnu politiku a jej vplyv na podnikanie;
 • chrániť zamestnávateľské záujmy členov pri vyjednávaniach s odborovými zväzmi;
 • aktívne spolupracovať pri zabezpečovaní vzdelávania pracovníkov pre potreby zlievarenského a kovárenského priemyslu;
 • propagovať spoločnosť na domácich a zahraničných podujatiach;
 • využívať poradenskú činnosť pri riešení problematiky štrukturálnych fondov;
 • využívať priestory Združenia v Martine pre rokovania s obchodnými partnermi.© 2006-2021 ZDRUŽENIE ZLIEVARNÍ A KOVÁČNÍ SLOVENSKA – Všetky práva vyhradené
P.O.Box 66, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovenská republika • Tel.: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Zapísaný: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2021 JTWS Slovensko